Имунната система е първата бариера срещу навлизането на патогенни микроорганизми в човешкия организъм - вирусни, бактериални, гъбични. Но често промени в молекулните механизми са причина за първични (вродени) или вторични (придобити) имунодефицити, които водят до често боледуване и трудно справяне на организма с инфекциите. Тези промени водят и до свръхчувствителност на имунната система, която се изразява най-често с алергични реакции. Тези проблеми, произтичащи от състоянието на имунната система, налагат  да се обърнем към клиничен имунолог, който да назначи необходимите изследвания и да препоръча правилна терапия. 

Кога трябва да посетите клиничен имунолог и какво представлява имуномодулиращата терапия ще ни разкаже проф. д-р Фани Мартинова, д.м.н., специалист по клинична имунология и трансфузионна хематология с голям медицински опит.

- Проф Мартинова, за да можем да сме полезни на пациентите, нека ги запознаем накратко със специалността „Клинична имунология“.

- Имунната система е инструментът на тялото ни за предотвратяване или ограничаване на инфекции. Това е сложна мрежа от клетки, органи, протеини и тъкани, която защитава тялото от патогени - бактерии, вируси, паразити и други. Имунната система поддържа и „запис“ на всеки патоген, с който някога се е справила, за да може да го разпознае и унищожи бързо и ефективно, ако отново навлезе в тялото. Аномалиите на имунната система могат да доведат до алергични състояния, имунодефицитни и автоимунни заболявания и точно това е обект на клиничната имунология.

„Клиничната имунология“ е медицинска специалност, която изучава ролята на имунната система в появата и развитието на различни заболявания при човека. Нейната задача е да търси възможностите за лечение чрез повлияване и регулиране на патологично променените имунни механизми, както и профилактиката на тези патологични състояния.

Болестите, причинени от промени в имунната система, който наблюдаваме, се разделят в две големи категории. Това са имунодефицитни заболявания (с подтиснат имунитет) и автоимунни заболявания (с активиран имунитет). Трябва да отбележим, че тези заболяванията могат да бъдат вродени и придобити.

Вродените имунодефицити се дължат на генетични промени, на някои метаболитни нарушения или на неизяснени все още причини. Обикновено започват в ранна детска възраст и протичат тежко. Клиничните прояви са тежки инфекции, които са много трудни за овладяване и в много случаи това състояние води до летален край. 

Първичните имунодефицити са най-трудни за лечение. Трябва да отбележим, че се срещат при индивиди до 20-годишна възраст, като по-засегнат е мъжкият пол - 70%. 

Друг е случаят с вторичните имунодефицити - овладяват се относително по-лесно, но честотата им е по-голяма. Различни фактори могат да доведат до вторичен имунодефицит – травми, операции, хроничен стрес, хронична умора, неправилно хранене - глад и наднормено тегло, злокачествени заболявания, някои видове лечения (химио- и кортикостероидна терапия), както и напреднала възраст. Всичко това прави имунната система много уязвима и води до влошаване на цялостното здраве и често боледуване.

Наблюдаваме имуносупресия и в случаите, когато се прилага анестезия при хирургични интервенции и при тежки физически травми. Поради тази причина съветвам в тези случаи да се има предвид включването на имуномодулираща терапия, която да нормализира състоянието на имунната система.

- Кога трябва да потърсим консултация от имунолог? 

- Имунологът е много важен специалист в съвременната медицина, има мултидисциплинарно ниво на работа в диагностиката и лечението на почти всички болести. Специфичността на работата на имунолога е много широка, тъй като имунната система е отговорна за работата на всеки орган в нашето тяло и за правилното функциониране на организма като цяло.

Кога може да има нужда от консултация с имунолог може да се определи от 10-те критерия на Европейската федерация на имунологичните дружества (EFIS), при наличието на които се мисли за първичен имунен дефицит:

- Четири или повече възпаления на ушите (отити) за една година.

- Две или повече пневмонии за година.

- Две или повече инфекции на вътрешни органи или сепсис.

- Прилагане на антибиотици повече от два месеца без задоволителен ефект.

- Рецидивиращи дълбоки кожни абсцеси или абсцеси на вътрешни органи.

- Упорита гъбична инфекция на кожата и лигавиците.

- Неповлияване на инфекциите от перорални (приемани през устата) антибиотици и необходимост от венозното им приложение.

- Повече от две сериозни инфекции на синусите за година.

- Забавено физическо развитие на новородените и малките деца.

- Наличие на първичен имунен дефицит в семейството.

Важно е пациентите да разберат, че имунодефицитните и автоимунните заболявания засягат различни органи и системи - очите, ушите, горните и долните дихателни пътища, храносмилателния и пикочо-половия тракт и др. За точната диагностика сътрудничеството между клиничния имунолог и клинични специалисти от други области е ключово.

- Какви са изследванията за оценка на имунната система?

- Препоръчва се прилагането на диагностични методи за оценка на общия имунитет и на специфичните показатели на имунитета. Това са основните маркери на клетъчния имунитет – процентни и абсолютни стойности на имунокомпетентните клетки - Т- и В-лимфоцити, NK клетки, както и съотношението между субпопулациите на Т-лимфоцитите – Т-хелпери (CD4) и Т-супресори (CD8). 

Успоредно с това стандартно се оценяват и резултатите от пълна кръвна картина, също биохимия, хормони, витамини, белтъци, микроелементи, кръвосъсирване и други; още прилагат се вирусологични, микробиологични, молекулярно-биологични, цитологични и паразитни методи, тестове за алергия, изследване на урина и изпражнения.

- Какво се предприема при установени имунни нарушения в организма?

- Тук съюзник ни е имуномодулиращата терапия. Това е много фина и сложна материя и поради тази причина този тип терапия в клиничната практика се провежда единствено от специалисти с дълголетен опит и със задълбочени познания в материята. 

Провеждането на терапията е обусловено единствено и само при доказано или предполагаемо имунодефицитно състояние (подтиснат имунитет).

В случаите на вродени имунодефицити често се прилагат венозни имуноглобулинови препарати във високи дози като заместваща терапия. Това е абсолютно необходимо, за да се предотвратят налични инфекциозни нарушения. Този и други видове заместваща терапия се осъществяват в болнични условия.

- А при придобити имунодефицити? Какво можем да направим сами, за да дадем възможност на имунната ни система да функционира правилно?

- Имуномодулиращата терапия както при вродени, така и при придобити имунни дефицити, трябва да бъде правилно подбрана и назначена от клиничен имунолог след наличие на пълна информация за заболяванията на пациента (от настояща, минала и фамилна анамнеза), задълбочен анализ и интерпретация на сложните имунологични и друг вид лабораторни изследвания, след контакти със съответни клинични специалисти и лични лекари (ако е необходимо).

Спектърът на причините за наличие на придобити имунни дефицити е много голям.

Съвременната медицина все повече залага на лечението с т.н. имуномодулатори, които поддържат имунната система балансирана и стабилна. Те са предпочитани лекарствени или биологични средства за лечение на първичен или вторичен имунен дефицит (подтиснат клетъчен имунитет или намалена продукция на антитела), за предпазване на организма от различните вирусни и бактериални инфекции, тумори, т.е. действат като имуностимулатори. Те подсилват имунната система и след техния прием организмът може сам да се справи с инфекциите.

От друга страна, т.н. имуносупресори, които потискат имунната система, се прилагат при автоимунни и алергични заболявания.

Тук искам да предупредя за още едно важно нещо, което може да саботира здравето ни. Това е немотивираното, безразборно и безконтролно приложение на различните имуностимулатори. То не стимулира, а ненужно обременява организма и дори може да има негативен ефект върху здравето ни.

Приложението на всеки имуностимулатор има клинични показания и то трябва да става след лекарска консултация с клиничен имунолог, под лекарски контрол. Това се отнася дори до приема на билкови и хомеопатични средства, както и на витамини, например витамин С. Препоръчва се витамин D да бъде на добри нива в организма, тъй като има благоприятно отношение към имунната система.

- Съветвам пациентите си да инвестират време в обогатяване на здравната си култура и да се стремят към здравословен начин на живот – пълноценното балансирано хранене и спортът са нещата, които въздействат благоприятно на имунната система. Достатъчни са дори сутрешна гимнастика, редовно ходене пеша и пълноценен сън. Препоръчвам да се правят и профилактични прегледи, касаещи различни социално значими заболявания, като рак, хронични респираторни заболявания (като астма) и диабет.

 

МЦ „ОРИНДЖ” покрива още широк спектър с изключителни специалисти в подкрепа на вашето здраве.

Прегледите в кабинета по клинична имунология се извършват от проф. д-р Фани Мартинова, д.м.н., един от водещите специалисти у нас по клинична имунология и трансфузионна хематология с голям медицински опит.

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС: 0700 14 150