Безспорно диагнози като рак носят със себе си редица психологически ефекти като първоначален шок и стрес от самата диагноза; гняв; несигурност; страх. Те от своя страна могат да допринесат за развитие на депресия, тревожност; вина и т.н. Всеки по различен начин според личностовите особености понася диагнозата. 

Октомври е Световен месец за борба с рака на гърдата и затова помолихме г-жа Антония Гешева, психолог и логотерапевт - консултант в МЦ ОРИНДЖ, да поговорим за ползите от работата с психолог при подобна диагноза.  

 

Каква е целта на психолога при консултация на хора с диагноза рак?

Психологът/ психотерапевтът би могъл да подкрепи пациента в справянето му с емоционалния вулкан, в който попада след като чуе диагнозата, да го преведе и подкрепя през целия процес на болестта. В този процес се включва управлението на всички емоции, съпътстващи пациента, както и комуникацията с  близките. От психотерапевтична гледна точка като логотерапевт, работата ми с хора с такава диагноза се изразява в прилагането на логотерапията. За да илюстрирам по- добре това твърдение ще използвам цитат от Виктор Франкъл- създателят на Логотерапията : '' „Смея да твърдя, че на света няма нищо, което така ефикасно да помага на човек да оцелее, дори в най-тежки условия, както убеждението, че неговият живот има смисъл. Има много мъдрост в думите на Ницше: „Онзи, който има защо да живее, може да понесе почти всяко как.“ В тези думи виждам мото, което остава вярно за почти всяка психотерапия. В нацистките концентрационни лагери човек можеше да стане свидетел как най-способни за оцеляване бяха онези, които знаеха, че им предстои да изпълнят някаква задача.“ Виктор Франкъл

Тоест целта ми като психотерапевт е да намерим заедно с пациента неговия смисъл за живот въпреки диагнозата, въпреки трудностите, въпреки страданието

Как протича първата консултация при вас?

Когато става въпрос за възрастни, консултацията протича в изслушване на онова, което е довело пациента при мен. Надниквам в емоционалния му свят, виждам душата му, страховете, болката, усещам защитните механизми. Силната ми интуиция ми помага изключително в тази първа среща. Също понякога обяснявам, че аз не съм вълшебник и не мога да правя промени за дни. Това което мога обаче е да го подкрепя да намерим заедно неговия/нейния начин да понесе онова, което го тревожи и да премине през него възможно най-безболезнено. И че до голяма степен резултатът зависи от личната му  работа и ангажираност. Важно е също да кажа, че вярвам в индивидуалния подход. Освен логотерапията използвам различни подходи, съобразени изцяло с конкретния пациент. Обяснявам какво бих могла аз да направя и оставям време да реши дали иска да се ангажира в това начинание, в този процес на промяна, за да се чувства по-добре. 

Как се подхожда, когато трябва да се говори за мастектомия и реконструктивна хирургия?

Честно казано аз нямам практически опит конкретно с пациенти, очакващи или претърпели мастектомия. Отново ще прибегна до логотерапията, която има за цел да покаже,  да осветли ценността на всеки един човек. Според нея човек е повече от болестта си, повече от телесните си недостатъци и подходът тук е '' какво може да направи пациентът от позицията си на страдание, какво може да даде на света, на хората около него'',  тоест обръщане навън. Това е задачата ми - да насоча фокуса му извън болката, страданието. Например може да започне да подкрепя хора със същата диагноза или операция и по този начин страданието му се обезсмисля; животът му придобива смисъл. 

Най-важното е да не се забравя, че?..

Най-важното е да не се забравя, че в лечебния процес пациентът има избор и може да участва активно. Универсалните ресурси като Вяра и Любов са винаги достъпни. Споделянето и информираността, доверието  в съответните специалисти има огромно значение за качеството на живот. “


Запазете си час при г-жа Антония Гешева, психолог и логотерапевт-консултант в МЦ ОРИНДЖ на тел.: 0700 14 150 или през платформата superdoc.bg.