Доц. д-р Спас Спасков

управител

Д-р Галя Балабанова

административен директор

Цветелина Евтимова

главна медицинска сестра

Мая Василева

главен администратор и регистратор

Зорница Илиева

администратор и регистратор

Красимира Михайлова

регистратор

Александрина Георгиева

регистратор