Медицински център Ориндж е един от най-новите и най- модерни лечебни заведения в София.
Центърът е разположен в красива и просторна сграда и предоставя богата гама от здравни услуги .
Събрахме екип от висококвалифицирани лекари и добре обучени медицински сестри с широк спектър на умения , ангажирани да предлагат висококачествени грижи на пациентите ни.
Диагностичният и лечебен процес протичат спокойно благодарение и на отличния административен екип, който ни помага да реагираме ефективно на здравните нужди на пациентите.
В какво вярваме?
Ние вярваме в свят, в който всеки, без значение кой или къде е, има неограничен достъп до по-добра грижа за своето здраве. Можем да допринесем за превръщането на това в реалност, като осигурим висококачествени услуги в съчетание с персонално отношение към нашите пациенти. Стремежът ни е да предложим комплексно обслужване на всеки един пациент и членовете на неговото семейство. В този аспект, ние искаме да бъдем център за малки и големи, комфортен "медицински дом" за цялото семейство.
В днешно време ви се предлагат много възможности да получите прецизна диагностика и лечение и е жизненоважно да вземете информирано решение. Ние, в Медицински Център Ориндж, сме уникални в способността си да предоставяме най-доброто здравеопазване, тъй като сме движени от страстта ни към иновации, основана на най-добрите медицински практики и научни познания.
Потребностите, желанията, комфортът и удовлетворението на пациентите движат всяко наше решение и действие. Заедно с непрекъснатото усъвършенстване на технологиите и широката ни гама от услуги, ние никога не изпускаме от поглед важното - човека.
Eкипът на Медицински център Ориндж е посветен на основната цел- предоставяне на индивидуална и комплексна здравна грижа в комфортна и безопасна среда.